Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 22.09.2023 Dnes má svátek Darina

COVID-19

Koronavirus - předcházejme šíření nákazy

Červený kříž je od samého počátku aktivní v těch zemích, kde je jeho činnosti třeba jako doplňku k úsilí státních orgánů zvládnout epidemii nemoci COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2, která má v naprosté většině případů průběh lehký, avšak - zejména u oslabených jedinců - někdy může vyústit v závažný stav, např. virového zánětu plic, který může být i smrtelný.


Základní opatření k omezení šíření nemoci jsou stejná, jako u jiných tzv. respiračních onemocnění, u nichž je původce oněmocnění uvolňován do okolí drobnými kapénkami hlenů či slin infekčního jedince, zejména při kašli či kýchání, ale i např. během mluvení. Tyto infekční částice může vdechnout další osoba (vnímavý jedinec), ale kapénky s "infekčním nábojem" velmi často ulpí na nejrůznějších předmětech, kde mohou být infekční i několik desítek hodin, a odtud se hlavně například prostřednictvím rukou mohou dostat do očí, nosu či úst vnímavého jedince, který se takto může nakazit.


Opatřeními jsou opatření stanovená orgány ochrany veřejného zdraví, tedy karanténa v případě osob, které se mohly dostat do kontaktu s nákazou, izolace osob nakažených od zdravých osob a zejména a především zvýšený důraz na zásady osobní hygieny u všech osob v populaci - tedy hlavně pravidelné mytí rukou (postačuje běžné mýdlo a teplá voda, po dobu cca 30-40 sec.; tento virus ničí všechny běžné desinfekční prostředky), vyvarování se zbytečných kontaktů s dalšími osobami (větší množství lidí; pokud člověk nekašle, je za bezpečnou zónu pokládána vzdálenost větší, než 1,6 m), cest do míst výskytu infekce, a v případě kašle či kýchání jeho směřování do kapesníku či rukávu, resp. vzdálení se z okolí kašlajícího jedince.


Český červený kříž doporučuje všem občanům respektovat pokyny a doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví a rozhodnutí státních orgánů, jak jsou např. dostupná na stránkách ministerstva zdravotnictví. Můžeme konstatovat, že jsou naprosto v souladu s obecnými epidemiologickými zásadami a doporučeními Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.


Chránite tím zdraví své i zdraví svého okolí. Nákaza tohoto typu není jen individuální záležitostí konkrétního jedince, ale jejímu rozšíření ve společnosti lze předejít jen respektováním uvedených opatření a zásad.

 

Převzato ze stránek www.cervenykriz.eu

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test