Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 30.05.2023 Dnes má svátek Ferdinand

My máme dnes narozeniny. 100 let ČČK

MY MÁME NAROZENINY J

Není důležité člověku, aby žil dlouho, ale aby byl spokojen svým způsobem života a šťasten svým konáním. Je-li v tomto štěstí člověka i kousek štěstí jiných, pak je život krásný.“ Prof. MUDr. Jedlička, aktivní člen výkonného výboru ČSČK, 1926.

100 let, pro člověka úctyhodný věk. Pro organizaci?

Československý červený kříž vznikl a byl státem, tedy prezidentem Masarykem, ratifikován 6. 2. 2019, to když ještě republice „teklo mléko po bradě“. Byla to významná událost, která po hrůzách první světové války přinesla naději. Organizace, hlásající právo člověka na slušné zacházení a plnící základní principy humanity, pomáhající. U zrodu mimo Alice Masarykové stáli i ostatní osobnosti, př. Prof. MUDr. R. Jedlička, spisovatelka Růžena Svobodová, Prof. PhDr. František Drtina, Generál MUDr. Vladimír Haering, MUDr. Ladislav Procházka a další. Mladý Československý červený kříž se stal významnou organizací ve světě a to díky právě osobnostem, jejich myšlenkám, vizím.

Každé dítě roste, vyvíjí se a moudří. Červený kříž stejně jako naše republika čelil obdobím dobrým, horším i kritickým, vzestupům a pádům, radostem i bolestem. Není možné dělat tlusté čáry za minulostí, protože minulost je naší součástí, utváří náš charakter i naše postoje a ať je dobrá, či nikoliv, je důležité poslechnout a přijmout každou výzvu, poučit se a neopakovat chyby.

Co nám tedy po ohlédnutí 100 let zpátky přeji?

Buďme bdělí!

Vzpomeňme na hodnoty, které jsou důležitější, než peníze, úspěch, značkové vybavení a zahraniční dovolená. Není potřeba být cnostným hrdinou, abychom mohli někomu pomoci, pohladit po duši, podat ruku. Nemusíme zachránit rovnou celou planetu,  stačí pomoci někomu, kdo nemá sil, zvednout toho, komu to nejde, poslechnout a pohladit toho, kdo pláče, usmát se. Proč? Prostě jen tak.   

Radujme se ze života!

Peníze byly, jsou a budou. Z nějakého důvodu jsou pro lidstvo důležité, ale nejsou důležitější než lidské okamžiky. Važme si malých okamžiků a radujme se ze života.

Buďme humánní, milující, tolerantní a přátelští.

Od pravěku po současnost jme prošli dlouhou cestou. Nebyla jednoduchá, ale udělala z nás pány tvorstva, ne proto, že umíme ničit, ubližovat, plenit! Proto, že umíme pomáhat, budovat a milovat.

Přeji nám, jako organizaci, abychom opět našli svůj hluboký smysl.

„…Pomáhati lidem, aby mohli žíti lidsky, to je smysl Červeného kříže. … Člověk cítí však, že nezmůže poměry sám a proto se sdružuje s jinými. …Kdo pochopil ideál Červeného kříže, vidí mezi životem soukromým a veřejným stálý a určitý vztah.“ Alice Masaryková, první předsedkyně ČSČK, 1919

Kateřina Havlová, Jablonec nad Nisou, 6. 2. 2019

Více o nšich narozeninách naleznete i na oficiálních stránkách ČČK zde

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test