Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 22.09.2023 Dnes má svátek Darina

Informace pro členy HJ

Deklarace členů HJ

1) Nás, členy humanitární jednotky, zavazují hlavně zkušenosti z nasazení naší jednotky, odvedená práce a činnost ČČK.  To je základem všech morálních i technických hodnot, které uznáváme a které jsme se rozhodli svobodně plnit.

2) Každý z nás přistupuje k členství v humanitární jednotce dobrovolně, ale naším dobrovolným rozhodnutím nám plynou z činnosti v humanitární jednotce určité povinnosti. Zavazujeme se svojí účastí v humanitární jednotce plnit obecně prospěšné činnosti, vzdělávat se, účastnit se s maximálním nasazením vzdělávání a společných schůzek, plnit úkoly, které podporují činnost humanitární jednotky a činnosti Českého červeného kříže. 

3) Naše poslání je přípravou a hlavně aktivní účastí na různých akcích, ale zároveň povinností pomáhat při plnění úkolů, které nám vyplývají na základě dohody o vyžádané pomoci s HZS, ZZS, PČR, ORP Jablonec nad Nisou a KŘ Libereckého kraje a posláním na základě našich stanov a povoláním ústředním záchranným týmem a ústředním krizovým štábem ČČK. 

4) Každý z nás se věnuje té činnosti humanitární jednotky, která je blízká jeho znalostem, přesvědčení a možnostem.

5) Jme členy různých družstev, dle vlastního rozhodnutí, někteří zdravotnické a psychosociální a někteří technické a humanitární, ale náš cíl, naše poslání je jedno, pomáhat lidem, kteří to potřebují, pomáhat lidem, které potkala živelná nebo jiná katastrofa a tak dělat svět pro tyto lidi lepším, veselejším a spravedlivějším.

6) Pomáháme profesionálně, i když jsme nezisková organizace, naši členové se vzdělávají, účastní se pravidelných schůzek, školení a cvičení a tím se stávají profesionály na poli dobrovolnictví. To je základním pravidlem každého z nás. Každá zkušenost nás rozvíjí a od roku 2017 máme i tuto deklaraci, máme své vlastní metodiky pomoci a máme typové činnosti humanitární jednotky. Právě pro to se stáváme profesionály, s maximálním nasazením a s maximální ochotou pomáhat tam, kde je potřeba.

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test