Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 22.02.2018 Dnes má svátek Petr

Pobytové tábory ČČK

Oblastní studijní středisko 2018

Co se v mládí naučíš… Šestidenní pobytové studijní středisko určeno pro děti od 6 do 15 let (tedy hlavně pro žáky II. stupně, kteří se rozhodují kam dál na střední). Cílem celého pobytu je naučit děti hravou formou první pomoc a zároveň propojit výuku s pobytem v přírodě. Po celou dobu jsou děti pod dohledem mladých lidí - instruktorů, kteří mají bohaté zkušenosti jak s první pomocí, tak s pořádáním letních táborů a jiných akcí pro děti. Zároveň je naším cílem, aby si děti osvojily nejen základy první pomoci, ale také práci v různorodém věkovém kolektivu.

Výuka se skládá ze základů anatomie člověka, výuky první pomoci a to jak teoreticky, tak poté na praktických modelových, maskovaných situacích, vše interaktivní a hravou formou tak, aby se děti naučili první pomoci a přitom se pobavili a uvolnili. Ve volném čase jsou pro děti připraveny soutěže a hry (především venku) a celodenní výlet s exkurzí. V rámci pobytu se setkáme i s různými složkami IZS. 

Zaujal Vás program?

Má Vaše dítě chuť si i o prázdninách něco nového vyzkoušet? Něčemu novému se naučit? Tak potom máme jednu odpověď

Pojeďte s námi na "Oblastní studijní středisko únor 2018"

  • Termín  26. 2 – 3. 3. 2017
    • Nástup  26. 2. 2018  v době od 10 do 11 hodin na ČČK Jablonec
    • Ukončení 3. 3. 2018  v době od 10:30 do 11:00 na ČČK Jablonec
  • Ubytování máme zajištěno v penzionu Centrum Bedřichov, včetně plné penze (5x denně strava), ubytování v 4 – 5 lůžkových pokojích. Penzion Centrum poskytuje ubytování téměř ve středu obce Bedřichov, u hlavní silnice. Bedřichov je oblíbeným lyžařským a turistickým střediskem regionu Jizerské hory s dobrou dostupností obou měst Jablonec nad Nisou i Liberec.
  • Cena 2500,- Kč
  • V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, doprava, zdravotničtí instruktoři, výukový materiál.

Informace k přiložené dokumentaci:

1)    ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA, prosím vyplněnou naskenovat a zaslat e-mailem (reditelka@cck-jablonec.cz) nebo zaslat poštou, nebo osobně doručit do 31. 1. 2018

2)    INFORMAČNÍ LIST DÍTETE, prosím vyplněné naskenovat a zaslat e-mailem (reditelka@cck-jablonec.cz) nebo zaslat poštou, nebo osobně doručit,  nebo předat i osobně v den nástupu dítěte na akci. Informace o Vašich dětech nepodceňujete, jsou tam i informace o lécích, které děti berou a to i o těch, které nemají na lékařský předpis a požadovali byste jejich podávání (vitamíny, enzymy, biotika), rovněž obsahuje Váš udělený souhlas, abychom mohli údaje o zdravotním stavu předat zdravotníkům v případě nutnosti a o stavu dítěte se dohodnout s lékařem. Zde není dotčeno právo rodičů na informace, ani povinnost zdravotníka akce o zhoršení zdravotního stavu neprodleně rodiče informovat.

3)   POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE, potvrzený lékařem pro děti a dorost předáte společně s ostatními dokumenty v den nástupu na tábor, po skončení tábora Vám bude vrácen (jeho platnost je 1 rok od vydání)

4)   POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE, potvrzení vyplňuje rodič, nebo právní zástupce nezletilého a stvrzuje s datem nástupu dítěte na tábor, že je dítě zdravé, bez známek infekce. (v případě negativního vstupního filtru (nachlazení, teplota) může zdravotník odmítnout nástup dítěte na tábor. Odevzdává se v den nástupu dítěte na tábor

5)    KARTIČKA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, prosíme rodiče, aby předali originál zdravotníkovi společně s pravidelně i jednorázově užívanými léky. Děti u sebe nesmí mít na pobytu žádné léky (všechny budou uzavřené k podání zdravotníkem), výjimku tvoří diabetické pumpy, epipenové pero a akutní léky na astma, i tak o jejich držení musí být zdravotník informován.

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví