Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 27.01.2022 Dnes má svátek Ingrid

Člen první pomoci (80 h)

"Věříme v život a věříme v šance na život"

Rekvalifikační vzdělávací program akreditován MŠMT dne 06. 03. 2017 pod čj. MSMT-35914/2016-1/803.

Účastníky kurzu Člen první pomoci čeká 56 hodin teoretických a 30 hodin praktické výuky, kde si všechny nabité vědomosti vyzkouší prakticky v různých modelových situacích.

Co Vám absolvování kurzu přinese?

 • Nově akreditovaný kurz podle zpřísněných podmínek MŠMT

 • Zázemí a zkušenosti s lektorováním pro různé cílové skupiny
 • Praxi formou modelových situací s reálně maskovanými poraněními.
 • Část kurzu realizována v terénu, pod nátlakem, výuka záchrany tonoucího profesionály
 • Názorné audio a video nahrávky, kazuistiky, prezentace
 • Studijní materiály zdarma
 • Kurz vedený profesionálními záchranáři, lékaři a lektory ČČK

 Komu je kurz určen?

 • Zájemcům o funkce garanta první pomoci v podniku
 • Budoucím instruktorům v autoškolách
 • Zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na uzavřených akcích (oddílový zdravotník)
 • Členům ČČK, kteří chctějí být lektory ČČK

Obsah kurzu:

 • Poučení o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci, systém přednemocniční neodkladné péče v ČR, bezpečnosti při poskytování první pomoci, hygiena a epidemiologie, základy stavby a funkce lidského těla, péče o nemocné do příjezdu záchranářů,
 • Hlavní část kurzu je věnována první pomoci, třídění raněných, základním pravidlům na místě hromadného neštěstí a postupům na místě dopravní nehody.  Nedílnou součástí je ale také umění pedagogiky a rétoriky, schopnost připravit si přednášku na dané téma a objektivně o problému hovořit.
 • Součástí výuky je praktický nácvik využití základních diagnostických přístrojů, jako je tonometr, pulsní oxymetr, glukometr a AED, schopnost vyhodnotit získaná data
 • Posledně krátkou část tvoří minimum z historie Červeného kříže a půlměsíce, základy mezinárodního humanitárního práva, mimořádné události v ČR a jejich dopad na normální život v zasažené oblasti.

Informace o kurzu:

 • Délka kurzu: 86 vyučovacích hodin
 • Ceny dle aktuálního ceníku 
 • Místo konání: naše učebna ČČK 
 • Podmínky přijetí do kurzu: věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání, absence významné řečové vady
 • Další vstupní předpoklady: fyzická a psychická odolnost, schopnost kritického myšlení, plavecká zdatnost
 • Způsob vedení kurzu: přednášky, kazuistiky, nácviky, videa, modelové situace na reálně maskovaných figurantech
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma povinná účast na min. 80% kurzu, minimálně 6 osob
 • Každý účastník obdrží rekvalifikační osvědčení
 • Nutné se registrovat (níže formulář) + při příchodu na kurz odevzdat podepsanou přihlášku
 • Termín, čas a místo kurzu můžete určit i Vy (skupiny 6+)

Kurz je zakončen zkouškou.

 • Závěrečná zkouška má tři části, písemnou, ústní a praktickou.
 • Ke zdárnému úspěchu musí každý účastník zvládnout písemný test s 80ti otázkami v čase 90 minut s úspěšností 80% a více,
 • dále ústní zkoušku, 1 téma z 20 okruhů, čas na přípravu 15 minut, následuje 5minutová prezentace tématu,
 • poslední je praktická zkouška, kde je výběr 1 situace z 10 připravených modelových situací, kde má každý na praktické vyřešení 15 minut.

Organizace pravidelného kurzu:

 • Den první, čtvrtek

 • 08:00 - 08:30  prezentace na kurz  
 • 8:30  - 18:00   průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00   přestávka na oběd
 • Den druhý, pátek
 • 8:00 - 08:15  příchod do učebny
 • 08:15 – 18:00 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den třetí, sobota
 • 8:40 – 09:00 příchod do učebny
 • 9:00 – 17:00 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den čtvrtý, neděle
 • 8:40 – 09:00 příchod do učebny
 • 9:00 – 16:00 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den pátý, pátek
 • 8:00 - 08:15  příchod do učebny
 • 08:15 – 18:00 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den šestý, sobota
 • 07:30 -  07:45 příchod k jabloneckému bazénu
 • 07:45 – 09:00 výuka záchrany tonoucího
 • 09:00 – 09:30 přesun do učebny ČČK         
 • 09:30 – 17:00 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den sedmý
 • 8:45 - 9:00  příchod do učebny
 • 9:00 - 16:00 průběh kurzu dle osnov + závěrečné zkoušky
 • v ceně kurzu jsou započítány studijní materiály, vstup do bazénu, maskérský a zdravotnický materiál, oběd pro účastníky každý den kurzu a drobné občerstvení, 
 • Dotazy a informace ke kurzu:

Drahomíra Nejedlová, e-mail:kurzy@cck-jablonec.cz; GSM722 944 155

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test