Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 01.10.2022 Dnes má svátek Igor

Kurz profesní školení řidičů dle zákona 374/2007 Sb. (12 h)

"Věříme v život a věříme v šance na život"

Podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel je profesionální řidič povinný absolvovat vstupní školení a do konce pátého roku od data vydání průkazu pravidelné školení zakončené zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Součástí výuky a výcviku je také získání a prohloubení znalostí o zdravotních rizicích a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Úrazy jsou podle statistik Světové zdravotnické organizace třetí nejčastější příčinou úmrtí. Z nich největší část představují dopravní úrazy a pracovní úrazy. Společným znakem obětí těchto úrazů je právě produktivní věk. Umírají ti, kteří by z hlediska věku a zdraví umírat neměli. Je pravděpodobné, že jako řidič budete konfrontován se situací, která si poskytnutí první pomoci bude vyžadovat. Obsah proškolení profesionálních řidičů.

Kromě obnovy znalostí a dovedností z poskytování první pomoci je cílem výuky také zdokonalení dovedností:

 • uvědomění si rizik v silničním provozu a rizik pracovních úrazů řidičů: druhy pracovních úrazů v odvětví dopravy, statistika silničních nehod, účast nákladních vozidel a autobusů, lidské, materiální a finanční důsledky,
 • schopnosti zabránit ohrožení zdraví: ergonomické zásady; pohyby a polohy, které představují riziko, fyzická kondice, cvičení pro manipulaci s nákladem, osobní ochrana,
 • uvědomění si významu dobrého fyzického a duševního stavu: zásady zdravé a vyrovnané výživy, účinky alkoholu, drog nebo jakýchkoliv jiných látek schopných ovlivnit chování, symptomy, příčiny a účinky únavy a stresu, základní úloha cyklu práce a odpočinku,
 • schopnosti posoudit nouzové situace: chování v nouzových situacích, posouzení situace, vyhnutí se komplikacím při nehodě, vyrozumění pomoci, pomoc obětem a poskytnutí první pomoci, reakce v případě požáru, evakuace spolucestujících nákladního vozidla a cestujících z autobusu, zajištění bezpečnosti všech cestujících, reakce v případě agrese, základní zásady sestavení zprávy o nehodě.

Informace o kurzu:

 • Délka kurzu: 9 hodin (12 vyučovacích hodin)
 • Ceny dle aktuálního ceníku 
 • Místo konání: naše učebna ČČK (kurz pro smluvní autoškoly, termíny dle individuální dohody)
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma
 • Každý účastník obdrží mezinárodní průkaz absolventa + průkaz
 • Upozorňujeme, že nelze připustit uchazeče k úspěšnému zakončení, pokud neabsolvuje celý kurz!
 • Zakončení: písemným testem
 • Termíny zařizuje u nás vysílající autoškola

Dotazy a informace:

Drahomíra Nejedlová, e-mail:kurzy@cck-jablonec.cz; GSM722 944 155

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test