Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 03.08.2021 Dnes má svátek Miluše

Kurz pro uchazeče o ŘP ( 6 h)

"Věříme v život a věříme v šance na život"

Úrazy jsou podle statistik Světové zdravotnické organizace třetí nejčastější příčinou úmrtí. Z nich největší část představují dopravní a pracovní úrazy. Společný znak je úmrtí v produktivním věku, ne na nemoc, ale úrazem. Jako řidič motorového vozidla se můžete u autonehody velmi rychle ocitnout a je důležité vědět, co dělat, aby lidé zbytečně neumírali.

Právní minimum poskytování první pomoci, zásady na místě dopravní nehody, bezpečnost záchranců i zachraňovaných, řetězec přežití, jak volat pomoc a co je důležité? Na to a podstatně více Vám odpoví náš pravidelný kurz první pomoci, který je určen hlavně uchazečům o řidičský průkaz. Vydaný průkaz o absolvování je povinnou součástí závěrečných zkoušek u inspektorátu.

Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).

 21.07.2021 od  15:00-  19:00hod - obsazeno

 05.08.2021 od  09:00 - 13:00hod - obsazeno

 07.09.2021 od  15:00 - 19:00hod

 23.09.2021 od  09:00 - 13:00hod

 

 

UČAST NA KURZU MOŽNÁ POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2 !

 1. výuky se může zúčastnit pouze osoba splňující některou z následujících podmínek dle opatření MZ:

a.     osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo,

b.     osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo,

c.     osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo.

d.     osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Tyto skutečnosti musí účastník kurzu doložit příslušným dokladem, který (nebo jeho kopie) bude založena do dokumentace příslušného kurzu PP.

Informace o kurzu:

 • Délka kurzu: 4,5 hodiny (6 vyučovacích hodin)
 • Ceny dle aktuálního ceníku 
 • Místo konání: naše učebna ČČK, Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou (zde) 
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma, maximálně 9 přihlášených účastníků.
 • Upozorňujeme, že nelze připustit k úspěšnému zakončení, pokud neabsolvuje uchazeč celý kurz!
 • Zakončení: písemným testem
 • Každý účastník obdrží průkaz absolventa s platností na 2 roky. 

Organizace pravidelného kurzu:

       

 • 14:50 - 14:55  prezentace na kurz (UHELNÁ 991/5, JABLONEC N. N.)  (8.50 - 8:55hod v případě dopoledního kurzu)    
 • 15:00 - 19:30 průběh kurzu dle osnov (9:00 - 13:00hod  v případě dopoledního kurzu)
 •  Přestávka dle potřeby účastníků

Termíny pravidelných kurzů, učebna ČČK, nutno se on-line registrovat 

 

      

    

     Pokud potřebujete další informace: kurzy@cck-jablonec.cz GSM 722 944 155

 ON-LINE REGISTRACE ZDE:

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test