Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 20.10.2021 Dnes má svátek Vendelín

NEBEZPEČNĚ BEZPEČNÉ 2018

NEBEZPEČNĚ BEZPEČNÉ JE POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC

Prní konference na téma PRVNÍ POMOCI je za námi a zde přikládáme program dne a k "oživení" přednášky v PDF jednotlivých přednášejících. 

9:05 – 9:20      Základní pravidla PP (Kateřina Havlová, OS ČČK Jablonec nad Nisou (JN))

Základním předpokladem poskytnout první pomoc správně, než přijedou záchranáři, je při první pomoci nezahynout, nebo si neublížit. Jednoduchá pravidla bezpečnosti, vlastní bezpečnosti jsou možná monotónní, ale stále nezbytná. Také první pomoc je jednoduchá, má svůj algoritmus, není potřeba hledat cesty, tam kde jsou, jen se je naučit znát.

9:25 – 9:45      Nákazy a hygiena (MUDr. Monika Schleiderová, Mgr. Monika Dlouhá – SZŠ Liberec)     

 Naše přednáška se věnuje nejčastějším nákazám, se kterými se může zachránce při poskytování PP setkat. Zdůrazňujeme nutnost používání ochranných pomůcek a vysvětlíme správný postup v situaci, kdy dojde ke kontaminaci zachránce biologickým materiálem. Pro zajímavost uvádíme spolupráci se speciálním týmem, který zajišťuje bezpečnost při podezření na infekční onemocnění.

9:50 – 10:10    Otravy (MUDr. Eva Tauchmanová, ZZSLK, OS ČČK JN)

V dětském věku jsou  otravy poměrně časté. Na vině nejsou sebevražedné úmysly, ale zvídavost a omyly. V  příspěvku budou rozvedeny nejčastější případy a následná první pomoc.

10:30 – 11:00  Tonutí & topení (Mgr. Jan Sedláček, VZS ČČK)

 Tonutí je celosvětovým problémem. Podle statistik WHO každý den a každou hodinu utone kolem 40ti osob, každé 4 minuty je to 1 dítě. V České republice je tato problematika velice podceňována a zcela chybí národní preventivní program, stejně jako jednotná koncepce výuky plavání a sebezáchrany.  Ročně utone 150-220 osob, z toho přes 10% jsou děti. Hlavními body, kterým je potřeba se více věnovat jsou prevence, bezpečnost při poskytování záchrany ve vodním prostředí a  první pomoc po tonutí.

 11:05 – 11:35  Termická poranění ( Bc. Michaela Endrlová, ZZS LK, OS ČČK JN)

 Přednáška pojednává o univerzálním algoritmu pro poskytnutí první pomoci při termických postiženích organizmu. Dále se konkrétněji věnuje rizikům, prevenci a ošetření různých typů poškození teplem (popáleniny, úpal, úžeh) a chladem (omrzliny, podchlazení). Posluchači se dozví, jak poskytnout první pomoc rychle, efektivně a bezpečně.

 11:40 – 12:10  Aplikace záchranka (Michal Georgiev, Dis, ZZSLK)

 Pomoc na správném místě. Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa zásahu. Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka kontaktujete linku 155. Současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu. Pomoc je na cestě...

 13:10 – 13:45  Dětství bez úrazu (Robert Kostner, dětství bez úrazu, z.s.)

Dětství bez úrazů - projekt primární prevence úrazů dětí, Naprostá většina dětí se někdy zraní. Je jen otázkou, zda to je zranění banální či lehké, které dá dítěti možnost se ze své chyby poučit, nebo úraz s trvalými až fatálními následky. Právě na prevenci těchto těžkých úrazů jsme se zaměřili v projektu Dětství bez úrazů. U malých dětí je odpovědnost za jejich zdraví jednoznačně na dospělých, kteří jim musí připravit adekvátně bezpečné prostředí. Jak dítě roste a vyvíjí se, přebírá postupně zodpovědnost za své vlastní zdraví, ale opět vždy v limitu jeho možností a s výchovnou a výukovou podporou rodičů, prarodičů, pedagogů apod. U dospívajících je pak základním preventivním principem vědomí možných následků jejich rizikového chování: o co mohou přijít, co už by nemohli po případném těžkém úrazu dělat.

13:50 -14:20   Běžné dětské nemoci (MUDr. Hanka Kubinová, pediatr, lékařka horské služby)

Mávneme rukou nad obyčejnou rýmou a teplotou, ale někdy se i tato běžná onemocnění „zvrtnou“ a je dobré znát tu křehkou hranici, kdy opravdu stačí bylinkový čaj a vypotit a kdy začíná jít o život a dítě musí do péče odborníku.

 14:25 – 14:55  Resuscitace (MUDr. Eva Tauchmanová, ZZS LK, OS ČČK JN)

aneb „Máme holé ruce,“ ale i tak lze účinně provádět resuscitaci. Bohužel tato činnost je ovlivněna spoustou mýtů a mylných závěrů, které se pokusíme uvést na správnou míru.

 15:00 – 15:30  Dítě a hory (David Savický, Horská služba ČR)

 Přednáška je zaměřena na problematiku našich „malých“ hor, které jsou cílem odpočinku, ale i sportovního vyžití mnoha návštěvníků. Aby se i dětem pobyt na horách líbil a rádi se do nich vracely, musíme aktivity přizpůsobit jejich věku a výkonosti. Zároveň děti musíme seznamovat s možnými riziky a hlavně zásadami a pravidly bezpečného chování. Za úrazy a nehodami na horách je totiž vždy většinou lidský faktor!!!

ZPRÁVY Z lIBERECKÉHO KRAJE - VIZ VIDEO,7:34minuta

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test