Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 27.01.2022 Dnes má svátek Ingrid

NEBEZPEČNĚ BEZPEČNÉ ... 2019

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje Vás zve na 2. odbornou konferenci z cyklu  NEBEZPEČNĚ BEZPEČNÉ JE POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC s podtitulem

URGENTNÍ STAVY U DĚTÍ

Konference proběhne v úterý 27. srpna 2019 od 9:00 - 16:00 v prostorech Multimediálního sálu Libereckého kraje (3a).

Konference je určena široké veřejnosti, pedagogům, ektorům první pomoc, vedoucím dětských skupin, rodičům, prarodičům.

První pomoc je jen jedna a je jen na nás, jak ji prezentujeme a jak ji dokážeme předat dále, jak dokážeme zaujmout a hlavně vysvětlit. Dopolední zajímavé přednášky různých témat pro Vás připravili odborníci na první pomoc u dětí (MUDr. Hanka Kubinové, MUDr. Martin Kuchař, MUDr. Jitka Dissou a další), odpoledne na Vaši žádost jsou zařazeny různé worshopy zaměřené na praktickou první pomoc, výuku, seznámení, tímto programem Vás provedou zkušení záchranáři a lékaři Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a lektoři výuky první pomoci u dětí a mládeže.

Připraveny máme i nové modely na resuscitaci a tak na Vás již teď mimo statndartních figurín čeká například i tlustý Fred

Odbornými garanty celé akce jsou MUDr. Hanka Kubinová a MUDr. Eva Tauchmanová, akce je pod záštitou náměstka hejtmana pro  resort zdravotnictví MUDr. Přemysla Sobotky

Cena 650,- Kč pedagogové / 700,- Kč ostatní

 

Důležité: Na odpolední workshopy se lze z důvodů dané kapacity zapsat až na místě při prezenci. Ve vstupní hale u vchodu budou připraveny prezenční listiny na jednotlivé workshopy, kde se budou moci zájemci zapisovat. Doporučujeme, podívat se předem na anotace příspěvků. Budete mít tak před příchodem na konferenci představu, na který workshop se budete chtít zapsat.

Je možné započítat si účast na konferenci do dalšího vzdělávání?

Sociální pracovníci, kteří se řídí Zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.), mají možnost započítat si 7 hodin konference do tzv. povinného vzdělávání dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – §111 odstavec 2: „Formy dalšího vzdělávání jsou písmeno: e) účast na konferencích“ a odstavec 6: „Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.“ Účastnící obdrží potvrzení o absolvování konference.

Pracovníci / zaměstnanci, pro které platí  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

vybraná ustanovení § 102 odst. 6  (6) …. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. a § 103 odst. 1 (1) Zaměstnavatel je povinen g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí, a § 103 odst. 1 písm. j) j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Účastníci i zaměstnavatel obdrží potvrzení o účasti a absolvování výuky první pomoci.

 

  Program akce v kostce:

9:00 - 12:00 dopolední odborné přednášky
 
Nejčastější úrazové stavy u dětí
MUDr. Jitka Dissou, primářka UP Motol
Náhlé neurologické a záchvatovité stavy u dětí
MUDr. Martin Kuchař, primář dětského oddělení KNL
Suicidita a psychické poruchy u dětí
MUDr. Monika Schleiderová, SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec
Dítě a voda
Mgr. Jan Sedláček, odborný garant / instruktor specialista,soudní znalec – BOZP/sport/vodní záchrana

 

13:00 - 15:30 pracovní workshopy
1. Praktický nácvik KPR s využitím AED u dospělého, nácvik KPR miminka, nácvik KPR na dítěti cca 9 let
2. Co dělat když? Aneb Vy se ptáte a my odpovídáme (s našimi lékaři a sestrami)
3. Hravě, snadně a efektivně, aneb učíme děti první pomoc (lektorky první pomoci si hrají a to nejen s dětmi)
4. Nebojte se zavolat, aneb  linka 155 v akci
(s dispečery záchranky napřímo)
 
Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test