Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 24.11.2017 Dnes má svátek Emílie

Kurzy první pomoci

Výuka první pomoci je základním pilířem naší činnosti. První pomoc je definována jako soubor základních postupů a účelných opatření, které by měl člověk znát, aby dokázal pomoci jinému člověku v případě ohrožení zdraví, nebo života. 

OS ČČK Jablonec nabízí různou škálu jak z oblasti zaměření, akreditace, tak délky pořádaných kurzů.

PRAVIDELNÉ KURZY

Kurzy první pomoci realizované pravidelně v učebnách Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, patří sem kurzy pro zaměstnance – čtyři hodiny pro život (život zachraňující úkony), kurz pro uchazeče o řidičský průkaz, kurzy pro veřejnost (základní kurz první pomoci, kurz první pomoci u malých dětí a novorozeňat, apod.)

Kurzy pro uchazeče o řidičský průkaz

Kurz první pomoci pro uchazeče o řidičský průkaz, zakončené testem, absolventi obdrží průkaz o proškolení. Cena 280 Kč/os

  • 9. 11. 2017   čtvrtek       15:00 – 19:00 hodin
  • 7. 12. 2017   čtvrtek       15:00 – 19:00 hodin

Na kurz se přihlaste pomocí SMS (702 191 003 - text: AS - jméno, datum, počet účastníků) 

Čtyři hodiny pro život – ŽZU

Aneb ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍC ÚKONY je školení zaměřeno na základní život zachraňující úkony (KPR, bezvědomí, masivní krvácení) a je určeno (nejen) pro zaměstnance pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. „Věděli jste že, legislativa ČR ukládápovinnost proškolit Vaše zaměstnance v první pomoci každé dva roky?“  Pracovní úrazy pro Vás nemusí byt pohromou, pokud si Vaši zaměstnanci dokážou navzájem pomoci a v krizových situacích nepanikaří. Cena 400 Kč/ os; pedagogové, bezpříspěvkoví dárci krve 300 Kč/os

  • 9. 11. 2017   čtvrtek       8:30 – 11:30 hodin
  • 7. 12. 2017   čtvrtek       8:30 – 11:30 hodin

Na kurz se přihlaste pomocí SMS (702 191 003 - text: ZZU- jméno, datum, počet účastníků) 

AKREDITOVANÉ KURZY

Jsou to pravidelné kurzy, které se konají několikrát do roka, některé jsou specializované a jejich termíny jsou na objednávku, jiné se konají 2 - 6x do roka v pravidelných termínech. Jsou dle specifik ukončené písemnými testy a vydanými osvědčeními.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Rekvalifikační 42 hodinový kurz pro zdravotníky, který je určený pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež, má akreditaci MŠMT. Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. 

Cena 2200 Kč/ os, pedagogové, bezpříspěvkoví dárci krve 2000 Kč

Kurz rozložen do několika dnů:

  • 2. 11. 2017   čtvrtek       16:00 – 20:00 hodin    úvod, anatomie, druhy PP
  • 3. 11. 2017   pátek        09:00 – 20:00 hodin    ošetřovatelství + dok.,  ŽZU
  • 4. 11. 2017   sobota      07:30 – 17:00 hodin    bazén, úrazy, termická por.
  • 10. 11. 2017 pátek        16:00 – 20:00 hodin    urgentní neúrazové stavy
  • 11. 11. 2017 sobota      09:00 – 14:00 hodin    transport, zkoušky

Přihláška ke stažení zde

KURZY NA "ZAKÁZKU"

Dle potřeb hlavně organizací pořádáme 1,5 - 4 hodinové kurzy zaměřené dle provozů na specifika se kterými se mohou zaměstnanci v různých výrovních a obchodních provozech setkat.

 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví