Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 22.02.2019 Dnes má svátek Petr

Člen první pomoci (80 h)

"Věříme v život a věříme v šance na život"

Rekvalifikační vzdělávací program akreditován MŠMT dne 06. 03. 2017 pod čj. MSMT-35914/2016-1/803.

Co Vám absolvování kurzu přinese?

 • Opakování znalostí anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka
 • Základní dovednosti rozšířené přednemocniční první pomoci v teorii i praxi
 • Prohloubení znalostí urgentních i neurgentních stavů 
 • Neopakovatelné zážitky a zkušenosti při realizaci modelových situací

Komu je kurz určen?

 • Zájemcům o funkce garanta první pomoci v podniku
 • Zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na uzavřených akcích (oddílový zdravotník)
 • Instruktorům a vedoucím, kteří si chtějí rozšířit své kompetence při práci s dětmi a mládeží
 • Členům ČČK, kteří chctějí být lektory ČČK

Obsah kurzu

 • 1. Poučení o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci
 • 2. Systém přednemocniční neodkladné péče v ČR (záchranný řetězec, tísňová linka, výkony zachraňující život)  
 • 3. Bezpečnosti při poskytování první pomoci (bezpečnost záchrance, zajištění místa zásahu, bariérové pomůcky)
 • 4. Hygiena a epidemiologie (osobní hygiena při poskytování první pomoci, bariérové pomůcky, nejčastější kontaktní nákazy)
 • 5. Základy stavby a funkce lidského těla  
 • 6. První pomoc
 • 7. Péče o nemocné do příjezdu záchranářů
 • 8. Historie Červeného kříže a půlměsíce, základy mezinárodního humanitárního práva
 • 9. Mimořádné události v ČR

Informace o kurzu:

 • Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin
 • Místo konání: naše učebna ČČK 
 • Podmínky přijetí do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání, věk 18 let, fyzická a psychická odolnost, plavecká zdatnost
 • Způsob vedení kurzu: přednášky, kazuistiky, nácviky, videa, modelové situace na reálně maskovaných figurantech
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma, minimálně 6 osob
 • Každý účastník obdrží rekvalifikační osvědčení
 • Nutné se registrovat (níže formulář) + při příchodu na kurz odevzdat podepsanou přihlášku.
 • On –line registrace je informativní, nutné je registrovat se do konce února, poté bude zveřejněno, zda se kurz bude, či nebude konat (nutné naplnění kapacity minimálně 6 osob)
 • Upozorňujeme, že nelze připustit uchazeče k úspěšnému zakončení, pokud neabsolvuje celý kurz!
 • Zakončení: písemným testem, ústní a praktickou zkouškou
 • Termín 1/2 2019 červen 2019 
 • Termín, čas a místo kurzu můžete určit i Vy (skupiny 6+)

Organizace pravidelného kurzu:

 • Den první:
 • 08:00 - 08:30  prezentace na kurz   
 • 8:30  - 18:00   průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00   přestávka na oběd
 • Den druhý:
 • 8:45 - 9:00    příchod do učebny
 • 9:00 – 18:00  průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den třetí
 • 08:00 - 08:30  prezentace na kurz   
 • 8:30  - 16:00   průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00   přestávka na oběd
 • Den čtvrtý
 • 7:30 – 7:40 příchod k bazénu
 • 7:45 – 9:00 výuka záchrany tonoucího
 • 9:00 – 9:30 přesun do učebny
 • 9:45 – 18:00 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den pátý
 • 08:00 - 08:30  prezentace na kurz   
 • 8:30  - 16:00   průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00   přestávka na oběd
 • Den šestý
 • 8:45 - 9:00    příchod do učebny
 • 9:00 – 18:00  průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den sedmý
 • 8:45 - 9:00  příchod do učebny
 • 9:00 - 16:00 průběh kurzu dle osnov + zkoušky, test
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • v rámci kurzu drobné občerstvení káva, čaj, voda  

Dotazy a informace ke kurzu:

Drahomíra Nejedlová, e-mail:kurzy@cck-jablonec.cz; GSM722 944 155

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví