Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 17.12.2018 Dnes má svátek Daniel

Čtyři hodiny pro život ( 4 h)

Aneb ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍC ÚKONY je školení zaměřeno na základní život zachraňující úkony (KPR, bezvědomí, masivní krvácení) a je určeno (nejen) pro zaměstnance pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 

Online přihlášky do pravidelného kurzu zde , individuální kurzy prosím konzultujte na kancelar@cck-jablonec.cz

Kurz čtyři hodiny pro život je dalším z kurzů určeným hlavně zaměstnavatelům, kteří mají povinnost mít vyškolené zaměstnance – zdravotníky. Dále je určen široké veřejnosti, všem, kteří mají chuť zopakovat si základy první pomoci, aby v případě nouze, zdravotní nouze, poskytli první pomoc co nejlépe, bez zbytečného otálení.

Školení první pomoci je jednou ze součástí pracovnělékařských služeb vycházejících z ustanovení §53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Školení „První pomoci podle §102, 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Současné znění § 103 obsahuje podrobné stanovení konkrétních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci (§ 103 odst. 1), kdy a v jakých případech je zaměstnavatel povinen tato školení zajišťovat (§103 odst. 2) a ostatní podmínky, obsah, četnost školení, vedení příslušné dokumentace a ověřování znalostí (§ 103 odst. 3). Dalším podstatným ustanovením je § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí (§ 102 odst. 6) s výslovnou povinností zaměstnavatele „zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci.“. Aby mohl zaměstnavatel tuto zákonnou povinnost splnit, musí předem zajistit odborné vyškolení těchto zaměstnanců.

  • Délka kurzu: 3 hodiny (4 vyučovací hodiny)
  • Místo konání: sídlo společnosti (nad 10 osob), nebo naše učebna ČČK (pravidelné kurzy)
  • Forma a počet účastníků: prezenční forma, minimálně 6 - maximálně 15 osob/ kurz
  • Příspěvek na kurz:  400,-Kč/ osoba (více než 10 osob dle individuální nabídky)
  • Každý účastník obdrží průkaz absolventa s platností na 4 roky. (doporučené opakování 1x za 2 roky).
  •    Možnost kontroly firemní lékárničky a doporučení a zajištění jejího vybavení.
  • Termíny pravidelných kurzů  (učebna ČČK, nutno se přihlásit přes e-mail)

Podzimní termíny kurzů:

  • 20. 9. 2018 od 9:00 - 12:00
  • 18. 10. 2018 od 9:00 do 12:00
  • 22. 11. 2018 od 9:00 do 12:00

 Publikace:  

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

 První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví