Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 13.10.2019 Dnes má svátek Renáta

Čtyři hodiny pro život ( 4 h)

"Věříme v život a věříme v šance na život"

Tento kurz je základním, nejkratším teoreticko - praktickým kurzem, který využívá veškeré prvky moderního vzdělávání dospělých lidí - přednášky, kazuistiky, videa, prezentace, pracktického nácviku některých technik. Čtyři hodiny pro život je kurz, který Váš život o čtyři hodiny obohatí.

Školení první pomoci je jednou ze součástí pracovnělékařských služeb vycházejících z ustanovení §53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Školení „První pomoci podle §102, 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Současné znění § 103 obsahuje podrobné stanovení konkrétních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci (§ 103 odst. 1), kdy a v jakých případech je zaměstnavatel povinen tato školení zajišťovat (§103 odst. 2) a ostatní podmínky, obsah, četnost školení, vedení příslušné dokumentace a ověřování znalostí (§ 103 odst. 3).

Co Vám tento kurz nabízí:

Jaké máte potřeby?

 • Seznámit se se život ohrožujícími stavy
 • Vědět, jak použít život zachraňující úkony
 • Umět využít vše co máte u sebe

Co Vám absolvování kurzu přinese?

 • Senámení s legislativou v oblasti první pomoci
 • Znalosti život zachraňujících úkonů
 • Základní dovednosti první pomoci v praktických cvičeních
 • Potvrzení o absolvování kurzu k dokumentaci BOZP 

Komu je kurz určen?

 • Osobám samostatně výdělečně činným v rámci BOZP
 • Zaměstnancům firem v rámci BOZP (zdravotníkům na pracovišti)
 • Zaměstnavatelům
 • Pedagogům 
 • Veřejnosti se zájmem o první pomoc

Další informace o kurzu:

 • Délka kurzu: 3 hodiny (4 vyučovací hodiny)
 • Místo konání: sídlo Vaší společnosti (nad 10 osob), nebo naše učebna ČČK (pravidelné kurzy)
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma, minimálně 6 - maximálně 15 osob/ kurz
 • Každý účastník obdrží osobní certifikát, malý dárek a průkaz absolventa- BOZP 
 • Možnost kontroly firemní lékárničky a doporučení a zajištění jejího vybavení.
 • Termíny pravidelných kurzů  (učebna ČČK, nutno se on-line registrovat zde)

Termíny pravidelných kurzů 1/2 2019

 • LEDEN      18.1.2019 pátek,      od 12:30 - 15:30
 • BŘEZEN    21.3.2019 pátek,      od  12:30 - 15:30
 • DUBEN     25. 4. 2019, čtvrtek  od 12:30 - 15:30
 • ČERVEN    21.6.2019 pátek,      od 12:30 - 15:30

Organizace pravidelného kurzu:

 • 12:00 - 12:25  prezentace na kurz    v rámci kurzu drobné občerstvení   
 • 12:30 - 14:30  průběh kurzu    káva, čaj, voda
 • 13:30 - 13:40  přestávka

Dotazy a domluvení individuálních kurzů:
Drahomíra Nejedlová
e-mail:kurzy@cck-jablonec.cz; GSM722 944 155 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test