Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 24.11.2017 Dnes má svátek Emílie

Čtyři hodiny pro život ( 4 h)

Aneb ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍC ÚKONY je školení zaměřeno na základní život zachraňující úkony (KPR, bezvědomí, masivní krvácení) a je určeno (nejen) pro zaměstnance pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.

 Anotace: Kurz je určen široké veřejnosti a zaměstnancům firem, kteří jsou tzv. „zdravotníci“. Dále je určen všem pedagogům, kteří pracují s dětmi (ať ve formálním, nebo neformálním vzdělávání). Kurz je zaměřen na zvládnutí základních život ohrožujících stavů v běžném životě. Jak kontaktovat záchrannou službu?  

Cíl kurzu: Absolvent kurzu zvládá ošetření život ohrožujících stavů. Masivní krvácení, bezvědomí, zástava dechu i zástava oběhu, to jsou situace, kdy každá vteřina rozhoduje. Kurz je kombinací teorie a praxe, kdy si účastníci mohou vyzkoušet na vlastní kůži jaké to je poskytnout první pomoc a tak získat další tzv. měkké kompetence. Rozsah kurzu: 4 výukové hodiny

Forma kurzu: prezenční

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 16

Cena: 400 Kč / bezpříspěvkoví dárci krve, pedagogové, pracovníci NNO 350 Kč

Zakončení: bez zkoušky

Osvědčení: vydaný průkaz ČČK o absolvování kurzu

 Publikace:

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

 První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví