Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 24.11.2017 Dnes má svátek Emílie

Kurz pro uchazeče o ŘP ( 6 h)

Anotace: Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).

Cíl kurzu: Absolvent kurzu získává kompetence, aby mohl přistoupit k závěrečným zkouškám z odborné způsobilosti při řízení motorových vozidel. Při kurzu je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti první předlékařské pomoci. Základem je zvládání život ohrožujících stavů v dopravě.

Rozsah kurzu: 6 výukových hodin

Forma kurzu: prezenční

Minimální počet účastníků: 8

Maximální počet účastníků: 16

Cena: 280 Kč

Zakončení: písemným testem

Osvědčení: vydaný průkaz o odborné přpravě v oblasti první předlékařské pomoci

 Publikace:

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

 

První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví