Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 17.12.2018 Dnes má svátek Daniel

Kurz pro uchazeče o ŘP ( 6 h)

Formulář pro online přihlášení zde 

Úrazy jsou podle statistik Světové zdravotnické organizace třetí nejčastější příčinou úmrtí. Z nich největší část představují dopravní a pracovní úrazy. Společný znak je úmrtí v produktivním věku, ne na nemoc, ale úrazem. Jako řidič motorového vozidla se můžete u autonehody velmi rychle ocitnout a je důležité vědět, co dělat, aby lidé zbytečně neumírali.

 Právní minimum poskytování první pomoci, zásady na místě dopravní nehody, bezpečnost záchranců i zachraňovaných, řetězec přežití, jak volat pomoc a co je důležité? Na to a podstatně více Vám odpoví náš pravidelný kurz první pomoci, který je určen hlavně uchazečům o řidičský průkaz. Vydaný průkaz o absolvování je povinnou součástí závěrečných zkoušek u inspektorátu.

Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).

 • Délka kurzu: 4,5 hodiny (6 vyučovacích hodin)
 • Místo konání: naše učebna ČČK (pravidelné kurzy 1x za měsíc)
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma, maximálně 15 přihlášených účastníků
 • Příspěvek na kurz:  280,-Kč/ osoba
 • Zakončení: písemným testem
 • Každý účastník obdrží průkaz absolventa s platností na 2 roky. 
 • Termíny pravidelných kurzů (učebna ČČK, nutno se přihlásit online)
 • 19. 7. 2018 od 15:00 - 19:00
 • 20. 9. 2018 od 15:00 - 19:00
 • 18. 10. 2018 od 15:00 - 19:00
 • 22. 11. 2018 od 15:00 - 19:00

Pokud potřebujete další informace: dohnalova@cck-jablonec.cz, SMS 702 191 003

Publikace:

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

 První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví