Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 24.06.2018 Dnes má svátek Jan

Kurz pro uchazeče o ŘP ( 6 h)

 Úrazy jsou podle statistik Světové zdravotnické organizace třetí nejčastější příčinou úmrtí. Z nich největší část představují dopravní úrazy a pracovní úrazy. Společným znakem obětí těchto úrazů je právě produktivní věk. Umírají ti, kteří by z hlediska věku a zdraví umírat neměli. Je pravděpodobné, že jako řidič budete konfrontován se situací, která si poskytnutí první pomoci bude vyžadovat.

Právní minimum poskytování první pomoci, zásady na místě dopravní nehody, bezpečnost záchranců i zachraňovaných, řetězec přežití, jak volat pomoc a co je důležité? Na to a podstatně více Vám odpoví náš pravidelný kurz první pomoci, který je určen hlavně uchazečům o řidičský průkaz. Vydaný průkaz o absolvování je povinnou součástí závěrečných zkoušek u inspektorátu.

Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).

Délka kurzu: 4,5 hodiny (6 vyučovacích hodin)

Místo konání: naše učebna ČČK (pravidelné kurzy 1x za měsíc)

Forma a počet účastníků: prezenční forma, maximálně 15 přihlášených účastníků

Příspěvek na kurz:  280,-Kč/ osoba

Zakončení: písemným testem

  Každý účastník obdrží průkaz absolventa s platností na 4 roky. 

  Termíny pravidelných kurzů (učebna ČČK, nutno se přihlásit přes e-mail)

Kontakt pro přihlášení: dohnalova@cck-jablonec.cz, SMS 702 191 003

  • 21.6. 2018 od 15:00 do 19:00
  • 19. 7. 2018 od 15:00 do 19:00
  • 20. 9. 2018od 15:00 do 19:00
  • 18. 10. 2018 od 15:00 do 19:00
  • 15. 11. 2018 od 15:00 do 19:00

 Publikace:

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

 

První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví