Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 17.12.2018 Dnes má svátek Daniel

Kurz první pomoci pro pedagogy (20 h)

Akreditace MSMT-38395/2016-1-156(20 hod; DVPP)

on-line přihlášení ZDE

Cílem tohoto školení je příprava pedagogických pracovníků v základech poskytování kvalitní laické první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony a vybrané závažné stavy u dětí. Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení v rozsahu 20 hodin je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé pedagogy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí".  Školení je určeno v souladu s pokyny MŠMT výhradně pro pedagogické pracovníky mateřských, základních, středních a vysokých škol. U učitelů základních a středních škol jde především o ty, kteří budou učit zdravotnickou část v rámci programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí".

Zařazováni do tohoto typu školení mohou být také učitelky mateřských škol, které při své práci rovněž potřebují znát základy poskytování první pomoci.

Délka kurzu: 20 vyučovacích hodin

Místo konání: naše učebna ČČK, nebo Vaše pracoviště (nad 10osob)

Příspěvek na kurz:  950,-Kč/ osoba

Ukončení: písemným testem 
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
Možnost kontroly školní lékárničky a doporučení a zajištění jejího vybavení. Možnost vybavení osobní lékárničky každého účastníka.

Termíny pravidelných kurzů 2018
(učebna ČČK, nutno se přihlásit 

 

Publikace:

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines 

První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

 

 

 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví