Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 17.12.2018 Dnes má svátek Daniel

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách (7h)

Akreditace č. A2017/0614-SP/PC k realizaci vzdělávacího programu podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kompetence při včasném diagnostikování obtíží klientů v přímé i terénní péči. Prohloubení zvládání před lékařské první pomoci i související první psychické pomoci, při práci s klienty. Rozvinutí řízeného zvládání vypjatých emočních situací při poskytování první předlékařské pomoci, to vše za 7 hodin výuky teorie + modelové situace (reálně namaskovaná zranění na figurantech) + čas na vstupní a výstupní test a hodnocení.

Kurz určený hlavně pečovatelkám, které se starají o osoby v domácnostech.

Rozsah znalostí a dovedností pracovníků přímé řeči musí být značně obsáhlý. Při své každodenní činnosti se mohou setkat se situacemi, které nejsou zcela běžné a při kterých může být ohroženo zdraví či dokonale život uživatelů služeb. Je proto nezbytné, aby na takové mimořádné situace byli pracovníci připraveni. To znamená vybavení nejen teoretickými znalostmi, jak akutní stavy ohrožující zdraví či život rozpoznat, ale také praktickými dovednostmi jak tyto mimořádné situace zvládat.

Situace, kdy je nutné poskytnout první pomoc, jsou velmi stresující. Abychom takovou situaci mohli zvládnout, musíme jednat rozhodně, měli bychom mít odvahu první pomoc poskytnout a chuť pomoci druhému člověku. Pracovník pečující o své klienty může být často jediným, který tento život prakticky zachrání. Musí ovšem vědět jak. Často nedojde k zahájení první pomoci ze strachu nebo z obav, že by mohlo být postiženému ještě více ublíženo. Mnoho lidí stále spoléhá pouze na přivolanou lékařskou pomoc

Rozsah kurzu:7 vyučovacích hodin

Místo konání: naše učebna ČČK, nebo Vaše pracoviště (nad 6 osob)

Forma kurzu: prezenční, Minimální počet účastníků: 6, Maximální počet účastníků: 20

Příspěvek na kurz: 900 Kč/ osoba

Zakončení: písemný test

Osvědčení: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností

Možnost kontroly firemní lékárničky a doporučení a zajištění jejího vybavení. Možnost vybavení osobní lékárničky každého účastníka

Kontakt: reditelka@cck-jablonec.cz

Publikace:

Standardy první pomoci, (HASÍK, MUDr. Juljo a kolektiv autorů. Standardy první pomoci. 3 přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978 80 87729 01 4.)

 První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

 Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

 

 

 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví