Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 24.11.2017 Dnes má svátek Emílie

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách (7h)

Akreditace č. A2017/0614-SP/PC k realizaci vzdělávacího programu podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Anotace: Účastník je schopen při své práci s klienty vyhodnotit situaci ohrožení života nebo zdraví klienta a kvalifikovaně mu poskytnout první předlékařskou pomoc a zajistit tak, aby postižený netrpěl nad míru nutnou, než bude předán odborné lékařské péči. 

 Cíl kurzu: Účastník by měl zvládnout včas diagnostikovat obtíže klientů v přímé i terénní péči. Vyhodnotit situaci a předlékařskou první pomoc, včetně přivolání zdravotnické záchranné služby poskytnout bez zbytečného odkladu a řízeně zvládnout vypjaté emoční situace, které při takových situacích nastávají.

Rozsah kurzu:7 vyučovacích hodin

Forma kurzu: prezenční

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 20

Cena: 900 Kč/ osoba

Zakončení: písemný test

Osvědčení: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností

 Publikace: Standardy první pomoci, (HASÍK, MUDr. Juljo a kolektiv autorů. Standardy první pomoci. 3 přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978 80 87729 01 4.)

 První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

 Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

 

 

 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví