Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 22.10.2018 Dnes má svátek Sabina

První pomoc pro firmy(1,5 h)

Základní kurz první pomoci, ve kterém všechny Vaše zaměstnance seznámíme se základními život ohrožujícími stavy, př. náhlá zástava srdce, masivní krvácení, ale rovněž i s nejpodstatnější částí pomoci a to je správně zavolat pomoc a říci to podstatné, aby mohla pomoc přispěchat rychle.

Školení první pomoci je jednou ze součástí pracovnělékařských služeb vycházejících z ustanovení §53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Školení „První pomoci podle §102, 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Současné znění § 103 obsahuje podrobné stanovení konkrétních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci (§ 103 odst. 1), kdy a v jakých případech je zaměstnavatel povinen tato školení zajišťovat (§103 odst. 2) a ostatní podmínky, obsah, četnost školení, vedení příslušné dokumentace a ověřování znalostí (§ 103 odst. 3). Dalším podstatným ustanovením je § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí (§ 102 odst. 6) s výslovnou povinností zaměstnavatele „zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci.“. Aby mohl zaměstnavatel tuto zákonnou povinnost splnit, musí předem zajistit odborné vyškolení těchto zaměstnanců.

Délka kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Místo konání: sídlo společnosti, nebo naše učebna ČČK

Forma a počet účastníků: prezenční forma, minimálně 6 účastníků

Příspěvek na kurz: do 10 osob 1500,- Kč, 11 – 20 osob 2500,- Kč, (více dle individuální nabídky)

Firma obdrží potvrzení o absolvování kurzu první pomoci s platností na 2 roky. (dle provozu)

  Možnost kontroly firemní lékárničky a doporučení a zajištění jejího vybavení

Více informací, objednávky kurzů e-mailem: reditelka@cck-jablonec.cz 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví