Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 24.11.2017 Dnes má svátek Emílie

Základy první pomoci (12 h)

Anotace: Obsahem normy jsou základy první pomoci - proto ji doporučujeme pro širokou veřejnost!. ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Mezi základní témata patří zabezpečení místa nehody, odsun raněných, zástava masivního krvácení, postupy při bezdeší, prostého bezvědomí, bezvědomí se zástavou (KPR, neboli oživování), interní stavy ohrožující život (infarkt myokardu, diabetes mellitus, asthma bronchiale, náhlé příhody břišní), pneumothorax, poranění břicha, otřes mozku, poranění hlavy, termická poranění, zlomeniny, poranění pohybového aparátu, vybavení lékárničky.

Cíl kurzu: Absolvent kurzu získává kompetence v oblasti vyhodnocení situace, volání záchranných složek a poskytování první předlékařské pomoci. Kurz je koncipován jako soubor teorie a praxe, tedy výuky první pomoci zážitkovou formou na modelových situacích. Lektor Vám též poradí s výběrem nebo složením správného vybavení do lékárničky, neboť to je základ pro účinnou záchranu života.

Forma kurzu: prezenční

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 16

Cena: 1000 Kč / bezpříspěvkoví dárci krve, pedagogové, pracovníci NNO 950 Kč

Zakončení: písemný test

Osvědčení: vydaný průkaz (Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost)

Publikace:

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

 První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví