Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 13.10.2019 Dnes má svátek Renáta

Zdravotník zotavovacích akcí (42h)

"Věříme v život a věříme v šance na život"

Rekvalifikační vzdělávací program akreditován MŠMT dne 06. 03. 2017 pod čj. MSMT-35914/2016-1/803.

Co Vám absolvování kurzu přinese?

 • Opakování znalostí anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka
 • Seznámení se všemi nezbytnými zákony a vyhláškami upravující zotavovací akce
 • Základní dovednosti rozšířené přednemocniční první pomoci v teorii i praxi
 • Prohloubení znalostí urgentních i neurgentních stavů u dětí
 • Získání kompetencí při zřízení a provozu ošetřovny na zotavovací akci
 • Zvýšení kompetencí ve vedení dokumentace zdravotníka
 • Zážitky a zkušenosti při realizaci modelových situací

Komu je kurz určen?

 • Zájemcům o funkce zdravotníka zotavovacích akcí
 • Pedagogům, kteří realizují s dětmi pobytové akce
 • Instruktorům a vedoucím, kteří si chtějí rozšířit své kompetence při pobytu s dětmi a mládeží

Informace o kurzu:

 • Délka kurzu: 42 vyučovacích hodin
 • Ceny dle aktuálního ceníku 
 • Místo konání: naše učebna ČČK 
 • Podmínky přijetí do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání
 • Způsob vedení kurzu: přednášky, kazuistiky, nácviky, videa, modelové situace na reálně maskovaných figurantech
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma
 • Každý účastník obdrží osvědčení
 • Nutné se registrovat (níže formulář) + při příchodu na kurz odevzdat podepsanou přihlášku.
 • Upozorňujeme, že nelze připustit uchazeče k úspěšnému zakončení, pokud neabsolvuje celý kurz!
 • Zakončení: písemným testem, ústní a praktickou zkouškou
 • Termín 2/2 2019 LISTOPAD 2019 -  9. - 10. 11. 2019; 22. - 24. 11. 2019
 • Termín pro doškolení: 9. 11. 2019 od 12:30 - 19:30
 • Termín, čas a místo kurzu můžete určit i Vy (skupiny 6+)

Organizace pravidelného kurzu:

 • den první:
 • 08:00 - 08:30  prezentace na kurz   
 • 8:30  - 19:30 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • den druhý:
 • 8:45 - 9:00  příchod do učebny
 • 9:00 - 16:00 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den třetí
 • 15:45 – 16:00 příchod do učebny
 • 16:00 – 20:00 průběh kurzu dle osnov 
 • Den čtvrtý
 • 7:30 – 7:40 příchod k bazénu
 • 7:45 – 9:00 výuka záchrany tonoucího
 • 9:00 – 9:30 přesun do učebny
 • 9:45 – 18:00 průběh kurzu dle osnov
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • Den pátý 
 • 8:45 - 9:00  příchod do učebny
 • 9:00 - 16:00 průběh kurzu dle osnov + zkoušky, test
 • 12:00 - 13:00 přestávka na oběd
 • v rámci kurzu drobné občerstvení káva, čaj, voda  

Dotazy a informace ke kurzu:

Drahomíra Nejedlová, e-mail:kurzy@cck-jablonec.cz; GSM722 944 155

Kateřina Havlová, e-mail:reditelka@cck-jablonec.cz, GSM 732 542 934

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test