Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 17.12.2018 Dnes má svátek Daniel

Zdravotník zotavovacích akcí (42h)

Rekvalifikační vzdělávací program akreditován MŠMT dne 06. 03. 2017 pod čj. MSMT-35914/2016-1/803.

On-line přihláška ZDE

Termín prvního kurzu 2/2018

 • Termín konání: sobota 1. 12. - neděle 2. 12; pátek 7. 12. sobota 8. 12 - neděle 9. 12. 2018
 • Doškolení proběhne 1. 12. 2018 od 12:00 - 18:00 hodin
 • Hlavní lektor kurzu Kateřina Havlová, e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz

Rekvalifikační kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ seznámí uchazeče se všemi nezbytnými informacemi pro výkon role zdravotníka zotavovacích akcí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah školení je stanoven výše uvedenou vyhláškou č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocnění, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Informace ke kurzu:

 • Rozsah kurzu: 42 hodin
 • Forma kurzu: prezenční (Účast na kurzu musí být min. 80%); Minimální počet účastníků: 8, Maximální počet účastníků: 16
 • Způsob vedení kurzu: modelové situace, praktické, reálně maskované ukázky, videa, kazuistyky, přednášky a nácvik
 • Garant kurzů ZZA: MUDr. Eva Tauchmanová
 • Cena: 2300,- Kč/ osoba;
 • Možná sleva 10% (skupiny nad 4 osoby, bezpříspěvkoví dárci krve, pedagogové vyslaní školou)
 •                           (sleva je uplatnitelná po předložení průkazu dárce krve, nebo při vyslání na kurz školou)
 • Zakončení: praktická zkouška, písemný test a ústní zkoušení. Po úspěšném ukončení vydáno osvědčení "Osvědčení o rekvalifikaci"
 • Možnost vybavení osobní lékárničky každého účastníka.

Doporučené publikace k samostudiu: 

 • HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.
 • Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines
 • První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)
Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví