Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 24.11.2017 Dnes má svátek Emílie

Zdravotník zotavovacích akcí (42h)

Rekvalifikační vzdělávací program akreditován MŠMT dne 06. 03. 2017 pod čj. MSMT-35914/2016-1/803.

Kurz rozložen do několika dnů:

  • 2. 11. 2017   čtvrtek     16:00 – 20:00 hodin    úvod, anatomie, druhy PP
  • 3. 11. 2017   pátek       09:00 – 20:00 hodin    ošetřovatelství + dok.,  ŽZU
  • 4. 11. 2017   sobota      08:30 – 17:00 hodin    úrazy, termická por.
  • 10. 11. 2017 pátek       16:00 – 20:00 hodin     urgentní neúrazové stavy
  • 11. 11. 2017 sobota      7:45:00 – 14:00 hodin     bazén,zkoušky

Anotace: Kurz je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – jak život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí pro děti a mládež a péči o nemocné. Budoucí zdravotníci se vzdělávají ve svých právech a povinnostech dle vyhlášky a dozvědí se o správném vybavení táborové lékárny. Součástí výuky je i trénink vodní záchrany, který probíhá v bazéně.

Cíl kurzu: Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.  Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež.

Rozsah kurzu: 42 hodin

Forma kurzu: prezenční (Účast na kurzu musí být min. 80%)

Garant kurzu: MUDr. Eva Tauchmanová

Minimální počet účastníků: 8

Maximální počet účastníků: 16

Cena: 2200,- Kč/ osoba; možná sleva pro pedagogy a bezpříspěvkové dárce krve (2000,- Kč)
(sleva je uplatnitelná po předložení průkazu dárce krve, nebo při vyslání na kurz školou)

Zakončení: praktická zkouška, písemný test a ústní zkoušení

Osvědčení: Osvědčení o rekvalifikaci

Publikace: 

HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

Guidellines 2015 - GUIDELINES & SCIENTIFIC DOCUMENTS: Guidelines present relevant evidence to help physicians weigh the benefits and risks of a particular diagnostic or therapeutic procedure. They should be essential in everyday clinical decision making. [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: https://www.escardio.org/Guidelines

První pomoc (LEJSEK, MUDr. Jan. První pomoc. Karolinium, 2013. ISBN 9788024618456.)

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví