Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 27.01.2022 Dnes má svátek Ingrid

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 2020

Rozhodnutí prezidenta ČČK

ze dne 6.4.2020,

kterým se zrušuje konání Soutěže mladých zdravotníků v roce 2020

 I.

Prezident ČČK podle § 50 odst. 2 Stanov ČČK, k návrhu Úřadu ČČK, z důvodů protiepidemických opatření přijatých státní správou v souvislosti s epidemií Covid19 a jejich dopadů rozhodl tak, že všechna kola Soutěže mladých zdravotníků se v roce 2020 bez náhrady ruší.

Další kola soutěže se budou konat až v roce 2021.

 

Úřadu ČČK se ukládá uvést toto rozhodnutí ve známost všem OS ČČK a oznámit je ve Věstníku ČČK.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 6. dubna 2020.

 

 

Doc. RNDr. Marek  J u k l,  Ph.D., v. r.

prezident ČČK

 

SOUTĚŽ MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA 2020 - OBLASTNÍ KOLO

  • Cílem soutěže je rozvíjet zájem dětí základních škol a víceletých gymnázií o první pomoc. Při práci ve skupině se rozvíjí i kolektivní duch, celkově soutěž motivuje a učí děti vyšším společenským normám.
  • Soutěž zhodnotí schopnost dětí reagovat ve vypjatých situacích a schopnost v takových situacích pomoci člověku, který má ohroženo zdraví nebo život.
  • Soutěž ČČK je postupová a její pravidla, bodování a základní stanoviště a jejich obsah jsou řešena v interní směrnici ČČK č. 3/ 2003 Směrnice pro organizování soutěží ČČK.

DATUM KONÁNÍ:

Středa 6. 5. 2020   9:00 - 14:00  (REGISTRACE OD 8:00 - 8:45)

MÍSTO KONÁNÍ:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LIBERECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JABLONEC NAD NISOU, UL. PALACKÉHO 4680/91, JABLONEC NAD NISOU (GPS   50°44'37,954''S   15°9'29,248''V)

SPOJENÍ:

MHD z autobusového nádraží č. 101 směr Janov n. N./ Bedřichov, vystupovat zastávka Ostrý roh

Z vlakového nádraží přechod na zastávku U balvanu (cca 5 minut) a autobusem MHD č. 101 směr Janov n. N./Bedřichov, vystupovat zastávka Ostrý roh

 

Záštita soutěže:

Záštitu převzal poslanec parlamentu ČR  Ing. Petr Beitl

Ředitel soutěže: 

Kateřina Havlová

e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz

GSM 732 542 934

Hlavní rozhodčí soutěže:

Bc. Michaela Endrlová

e-mail: endrlova@cck-jablonec.cz

GSM 734 843 784

Rozhodčí stanovišť

Pověření členové Oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou

 

Jsme vděčni všem partnerům této akce, protože oni dotváří atmosféru a přináší spoustu úžasných podmětů pro účastníky. 

Obrovské díky patří: HZS LK ÚO JABLONEC N. N., VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR- VĚZNICE RÝNOVICE,  POLICIE ČR, ZZS LK, SDH JANOV N.N., DDM VIKÝŘ,  MĚSTSKÁ POLICIE JABLONEC N. N., ARMÁDA ČR - 31. PRCHBO LIBEREC a KVV Liberec, SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ LIBEREC, SŠ KATEŘINKY, ÚTULEK DÁŠENKA AVŠICHNI ČLENOVÉ OS ČČK JABLONEC, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA PŘÍPRAVĚ A REALIZACI.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

  • Příjem přihlášek probíhá od 28. 2. 2020 do 30. 4. 2020 
  • Před vyplněním přihlášky je třeba registrovat online tým. (níže)
  •  Další pokyny a informace Vám po registraci zašleme e-mailem.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 8:00– 8:45

Prezentace soutěžních družstev na HZS LK v Jablonci nad Nisou (ulice Palackého)

9:00

Slavnostní zahájení soutěže

9:15 – 9:30

Start prvního soutěžního družstva

9:30 – 13:00

Vlastní průběh soutěže – splnění bodovaných i nebodovaných stanovišť při soutěži

14:00

Slavnostní zakončení soutěže, vydávání cen, diplomů a předání propozic ke krajské soutěži

14:30

Odjezd účastníků