Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003
Datum: 20.09.2020 Dnes má svátek Oleg

Bezpříspěvkové dárcovství krve

AKTUÁLNĚ:

7. ROČNÍK BENEFIČNÍHO PLESU ČČK

Opět je to tady, první podzimní ples sezony zpěv a zábava, protančené bohaté večerní losování, benefiční dražba o půlnoci, a to nejdůležitější, výtěžek, který po úhradě všeho potřebného zůstane, bude použitý pro vzdělávání a pořízení zázemí a uniforem humanitární jednotky ČČK Jablonec nad Nisou

Tak přijďte, bavte se a pomozte nám, abychom mohli pomáhat .

Dne 2.listopadu od 20:00 hodin ve Velkém sále Eurocentra v Jablonci nad Nisou proběhne již 7. ROČNÍK BENEFIČNÍHO PLESU ČČK a já si dovoluji Vás pozvat a zároveň Vám nabídnout možnost přispět na dobrou věc.
K tanci a poslechu zahraje skupina SKY WAY a večerem Vás provede Lucie Fürstová, připraveno je drobné občerstvení pro všechny účastníky a večerní program. Bohaté večerní losování 
Předprodej vstupenek na pokladně Eurocentra (základní a zlevněné vstupenky) a prostřednictvím e-vstupenky zde  (pouze základní vstupné)
Základní vstupné - 220,-
Zlevněné vstupenky pro bezpříspěvkové dárce krve - (do 79 odběrů) - 150 Kč

Dárcovské vstupenky a výběr vstupenek zdarma v kanceláři Oblastního spolku ČČK Jablonec n. N., Uhelná 991/5 (dobré dohodnout si předem prostřednictvím SMS 732 542 934, nebo e-mailem: reditelka@cck-jablonec.cz vyzvednutí)
Držitelé zlatého kříže a daru života - zdarma
Dárcovská vstupenka - 1000 Kč

V den konání akce je jednotná cena na místě 250 Kč/ osoba


 Stav krevních zásob v Liberecké nemocnici

 Je-li u vaší krevní skupiny vysoký modrý sloupec, jsou dostatečné zásoby krve této krevní skupiny, plnou krev Vám proto na transfúzním oddělení KNL neodeberou. Odložte, prosím, plánovaný odběr krve na pozdější dobu.

Pracovníci Vás však rádi přivítají na odběru plazmy technikou přístrojového odběru. Informace k odběru plazmy vám podají na transfuzním oddělení Liberecké nemocnice na tel. 800 100 091.

Aktuální stav zásob krve v Liberecké nemocnici


Proč potřebujeme dárce krve?

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit.

Je třeba například při těžkých úrazech, popáleninách, řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace), léčbě otrav, ale i celoživotně ­ jsou na ni odkázání např. lidé léčení umělou ledvinou, lide se zhoubnými nemocemi krve,

Léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici), léčbu poruch obranyschopnosti, léčbu popálenin a v řadě dalších situací.

S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.

V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

Počet nových, bezpříspěvkových dárců krve každoročně klesá.

 Co vlastně bezpříspěvkový dárce krve získá

 • dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy
 • pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru
 • snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve
 • pravidelnou lékařskou kontrolu vašeho zdravotního stavu
 • vyznamenání od Českého červeného kříže
 • vitamíny od své zdravotní pojišťovny
 • občerstvení po odběru
 • a mnoho další benefitů, které naleznete na webu dárcovství 

 O darování krve v Liberci, v krajské nemocnici

Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavem. Před každým odběrem dostává dárce k přečtení informaci o rizikovém chování a vyplňuje dotazník o svém zdravotním stavu, důraz je kladen zejména na choroby, u nichž je možný přenos krví (např. žloutenky, AIDS). Dárci před odběrem absolvují pohovor s lékařem (či pověřenou sestrou) a běžné vyšetření – kompletní krevní obraz, je jim změřen krevní tlak, puls. Prvodárci absolvují základní interní vyšetření. Každá jednotka odebrané krve je laboratorně vyšetřena: vyšetření HBsAg, anti HCV (antigen hepatitidy B a protilátky proti hepatitidě C), anti HIV 1/2 (antigen a protilátky proti viru HIV), test na syfilis. Případné patologické nálezy v testech jsou písemně sděleny dárci i jeho ošetřujícímu lékaři.

Noví dárci

Jestliže se rozhodujete, nebo jste již rozhodnuti darovat krev, máme pro vás několik základních informací

 • Kam přijít:  Transfuzní oddělení (budova T Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15 – ulice naproti hornímu vjezdu do nemocnice)
 • Kdy přijít: odebíráme krev v pondělí až pátek, pro prvodárce je nejvhodnější přijít v pátek.
 • Darování plné krve
  • Dárce krve zveme k odběrům krve pozvánkou, kterou odesíláme cca 2 týdny před plánovaným termínem odběru (poštou, SMS, e-mailem dle vlastní volby).
  • U mužů odebíráme krev maximálně 4x a u žen 3x za rok.
 • Darování na krevních separátorech
  • Dárcovství plazmy má pro léčbu našich pacientů podobný význam jako dárcovství plné krve, plazma odebraná na krevním separátoru, stejně jako plazma z plné krve má dva možné osudy:
  • Plazma k frakcionaci – odesílá se na zpracování, kde se z ní vyrábí krevní deriváty – léčivé přípravky pro hemofiliky (pacienty s vrozenou poruchou krevní srážlivosti), pro pacienty s poruchou imunity, tkáňová lepidla a další
  • plazma ke klinickému použití – po 6měsíční karanténě se používá k transfuzi u pacientů při krvácení a úrazech

Životospráva. Co je před odběrem vhodné vědět

 • dodržovat pitný režim (cca 2 l tekutin za den)
 • nejíst příliš tučná nebo přepálená jídla
 • nepít alkohol
 • vhodné omezit velkou fyzickou zátěž, nepracovat v noční směně
 • v den odběru se lehce nasnídat a dostatečně napít

Co s sebou v den odběru

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • opakovaný dárce – průkaz dárce krve

A jak to v Liberci probíhá?

 1. odebrání pořadového čísla z kiosku vyvolávacího systému
 2. přečtení Poučení dárce krve, poté vyplnění dotazníku pro dárce krve
 3. evidence – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 4. vyplacení jízdného pro dojíždějící dárce
 5. odběr krevního vzorku na před odběrové laboratoři (bez vyvolání pořadového čísla na obrazovce)
 6. občerstvení  –  před odběrem (pitný režim)
 7. vyšetřovna – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 8. odběrový sál – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 9. občerstvení – po odběru
 10. po dobu odběru je možné si uložit osobní věci do skříňky, která je uzamykatelná na vratnou kauci 10 Kč.

Pokud na to nechcete být sami, zavolejte, u nás v Jablonci Vás rádi doprovod naši bezpříspěvkoví dárci. Více informací v letáku Nová kampaň níže.

Kdy nemůžete darovat krev

Dárci krve jsou vedeni k příchodu na transfuzní oddělení s ušlechtilým cílem – darovat nenahraditelnou tekutinu – krev. Existují však situace, kdy darování krve není možné, protože by mohl být ohrožen zdravotní stav dárce nebo případného příjemce darované krve, zdravotní stav dárce tedy musí vyhovovat přísným kritériím.

Dárce by se měl před příchodem na transfuzní oddělení vždy cítit zdráv, neměl by se léčit s prakticky žádnou chronickou chorobou (o tomto je vhodné se poradit s praktickým lékařem anebo s lékaři na transfuzním oddělení).

Dále existují přechodné zdravotní překážky v darování krve, kdy po určitý čas není darování krve možné. Stručný výčet těchto překážek a časových termínů proto uvádíme v PDF souboru níže. 

Cestování a darování krve

Po návratu z pobytu v zahraničí je nutno dodržet bezpečnostní interval k dalšímu odběru z důvodu možného ohrožení příjemce vaší krve. Tento interval se liší dle navštívené země:

 • malarické oblasti (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky) – blokace 6 měsíců, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu
 • mimoevropské země, kde se malárie nevyskytuje (např. USA, Kanada, Tunis…) – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění
 • evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění – viz tabulka Země s výskytem západonilské horečky
 • případné nejasnosti, prosím, konzultujte s transfúzním oddělením na telefonní lince 800 100 091. 
Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test