Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Činnost ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou je jeden z více jak 70 pobočných spolků v ČR, které fungují. Naší činností je soubor různých veřejně prospěšných činností, společensky odpovědných, mezi které patří hledání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve, osvěta v oblasti první pomoci, poskytování služeb návazných na sociální služby, jako je Senior – sociální doprava, pohotovostní služba k tísňové péči, dále jsou to volnočasové aktivity pro děti a mládež a členství v humanitární jednotce ČČK pro dospělé zájemce o činnost Červeného kříže. Poskytujeme v rámci vlastního dofinancování kurzy první pomoci v různém rozsahu i akreditaci a zdravotnické dozory na sportovních i kulturních akcích. Jsme neziskovou organizací, veřejně prospěšnou s vícezdrojovým financováním a transparentním hospodařením.

Náš oblastní spolek Českého červveného kříže v Jablonci nad Nisou nemá žádné sociální ani zdravotní služby. Jsme organizací, která poskytuje hlavně služby v oblasti osvěty první pomoci, realizuje zdravotnické dozory na sportovních a kulturních akcích, cvičí a využívá Humanitární jednotku ČČK a věnuje se službám návazným na sociální služby (senior doprava, pohotovosntní služba k tísňové péči).

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test