Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Daňové výhody & některé vybrané dokumenty

Daňové zvýhodnění bezpříspěvkového dárcovství krve

Podle nedávno zveřejněné novely zákona o daních z příjmů s číslem 254/2017 Sb. bude možné odečíst částku vyšší. Ocenění hodnoty jednoho bezplatného odběru krve (jejích složek) pro zdravotnické účely se zvyšuje ze současných 2000 korun na 3000 korun. O tuto částku lze u fyzických osob snížit základ daně podle §15 zákona o daních z příjmu. Změna platí již pro rok 2017. Je zřejmé, že dárci krve si v daňovém přiznání či v ročním zúčtování u zaměstnavatele mohou za letošní rok snížit základ daně o výrazně vyšší částku. 

To ovšem pouze u poplatníka, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem. Tato daňová výhoda se týká jak zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných.

 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test